Semestrální práce z předmětu 36APC
Hra LOGIK

1. ÚKOL

Navrhněte a implementujte hru LOGIK. Hra probíhá v následujících krocích.

Hra končí tehdy, uhodne-li druhý hráč správně barvy pro všechny 4 pozice, tj. nasbírá-li 4 černé body.

2. ŘEŠENÍ

Základní průběh hry převedený na uspořádání přípravku je následující:

Pokud hráč získal čtyři černé body, hra končí.Novou spustíme tlačítkem BTN1, reset.

Úlohu jsme se rozhodli zrealizovat pomocí VHDL ve vývojovém prostředí Xilinx ISE ve verzi 5.2. Základní přehled bloků na úrovni RTL ukazuje následující obrázek.

.
Obrázek 1

Přehled spojovacích signálů a jejich typů

Vlastní realizaci nejlépe popisují soubory pro ISE. Jsou součástí řešení jako balíček ZIP:

3. ZÁVĚR

Podařilo se nám navrhnout a realizovat hru LOGIK bez větších problémů. Rozbor problému a návrh struktury zabral 1 hodinu, realizace 11 hodin, dokumentace 1 hodinu. Při realizaci jsem narazil na různé problémy při syntéze kódu, s nastavením hodin, s načasováním komunikace částí obvodů. Vše se podařilo vyřešit.