Semestrální práce z předmětu 36POB
Sběrnice

1. ÚKOL

2. ŘEŠENÍ


standardní rozmístění ruční posun o 2 CLB

3. MĚŘENÍ

Délka sběrnice 0 1 2 4 8 16 32
Min. perioda [ns] 5,209 5,210 5,210 5,778 6,362 7,609 8,089
Max. frekvence [MHz] 192,0 191,9 191,9 173,1 157,2 131,4 123,6
Délka sběrnice 0 1 2 4 8 16 32
Max. zpoždění [ns] 10,559 10,580 10,643 11,269 11,324 12,876 13,063
Délka sběrnice 0 1 2 4 8 16 32
Max. zpoždění sítě [ns] 3,098 2,267 2,238 4,215 2,904 3,401 3,588

4. ZÁVĚR

Ke stažení