Sériová komunikace
Příloha 3.

Přijatá data je ASCII kód stisknuté klávesy, my ho převedeme z desítkové soustavy do binární.

function dec2bin(dec: byte): string;
	var
		s: string;
begin
	s:= '';
	while dec <> 0 do
	begin
        if (dec mod 2) = 1 then
        	s:= '1' + s
        else
        	s:= '0' + s;
		dec:= dec div 2;
	end;
	dec2bin:= s;
end;